Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2021 2021-04-19 12:55 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 r.

Raport bieżący 8/2021

 

Data sporządzenia: 19.04.2021 r.

 


Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2021 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2021 r. (IQ 2021) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:


Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2021:

Przychody ze sprzedaży netto: 543,7 mln zł
EBITDA: 170,2 mln zł
EBIT: 64,5 mln zł
Zysk netto: 50,3 mln zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2.6 mln ton, a sprzedaż 2.4 mln ton.


Największy wpływ na wyniki finansowe w IQ 2021 miał poziom sprzedaży węgla, porównywalny z poziomem osiągniętym w tym samym okresie roku 2019 (2.4 mln ton). Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian, w okresie wzmożonego popytu na węgiel.


Jednocześnie informujemy, że Spółka podtrzymuje przyjęty na 2021 r. plan produkcyjny na poziomie ok. 9.0 mln ton.


W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.


Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na 27 maja 2021 r.

 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 r. (373.44KB)