Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
11/2021 2021-05-19 14:54 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki

Raport bieżący 11/2021

 

Data sporządzenia: 19.05.2021 r.

 

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2020 w wysokości 70.049.565,74 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 74/100) i przeznaczenia go w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 

Wniosek Zarządu Spółki wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki (200.44KB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki [załącznik] (500.03KB)