Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2021 2021-05-27 13:58 Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki

Raport bieżący 12/2021

 


Data sporządzenia: 27.05.2021 r.

 

 

 

Temat: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 


Treść raportu:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

 

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem Zarząd proponuje wypracowany przez Spółkę w roku 2020 zysk netto w wysokości 70.049.565,74 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 74/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 


Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki (199.69KB)