Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2021 2021-06-01 13:29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Raport bieżący nr 15/2021

 

Data sporządzenia: 01.06.2021 r.

 

 

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

 

 


Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „LW Bogdanka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał odwołało Panią Iwonę Gołden oraz Pana Michała Stopyrę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

 

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 czerwca 2021 roku Panią Bożenę Knipfelberg oraz Pana Zbigniewa Raka.


Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 


Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 5 pkt. 5, 6

 


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (445.32KB)
Życiorys Pani Bożeny Knipfelberg [załącznik] (403.59KB)
Życiorys Pana Zbigniewa Raka (405.34KB)