Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2022

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2022 2022-01-26 13:07 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Raport bieżący 3/2022

 

Data sporządzenia: 26.01.2022 r.

 

 

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Treść:


Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”) podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2022:


1.    Raporty okresowe za 2021 r.:
- Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. - 23 marca  2022 r.
- Skonsolidowane Sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznej za 2021 r. - 23 marca  2022 r.


2.    Raporty okresowe za 2022 r.:
a)    Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2022 r. - 24 maja 2022 r.
- za III kwartał 2022 r. - 23 listopada 2022 r.
b)    Skonsolidowany raport półroczny za:
- I półrocze 2022 r. – 14 września 2022 r.

 

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. i  II kwartał 2022 r.

 

Spółka składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich (www.ri.lw.com.pl).


Podstawa prawna ogólna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 


Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022 (377.73KB)