Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2012 2012-04-27 21:46 Powołanie składu Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.

Raport bieżący nr 25/2012


Data sporządzenia: 27.04.2012 r.


Temat: Powołanie składu Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.


Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe
 

Treść:
 

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w wyniku podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej na VIII kadencję:
 Pana Roberta Bednarskiego;
 Pana Witolda Daniłowicza;
 Pana Raimondo Egginka;
 Pana Dariusza Formelę;
 Pana Eryka Karskiego;
 Pana Stefana Kawalca;
 Pana Tomasza Mośka.


Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie są wspólnikami w żadnej konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, osobowej i nie pełnią funkcji w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej, oraz nie są członkami organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).


Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.
 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 22


Powołanie składu Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. (436.78KB)
Życiorys pana Roberta Bednarskiego (110.24KB)
Życiorys pana Witolda Daniłowicza (445.52KB)
Życiorys pana Raimondo Egginka (1209.66KB)
Życiorys pana Dariusza Formeli (96.45KB)
Życiorys pana Eryka Karskiego (514.21KB)
Życiorys pana Stefana Kawalca (167.31KB)
Życiorys pana Tomasza Mośka (120.92KB)