Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2012 2012-04-27 21:32 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia punktu porządku obrad

Raport bieżący nr 24/2012


Data sporządzenia: 27.04.2012 r.
 

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia punktu porządku obrad


Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe
 

Treść:
 

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Załączniki do w/w uchwał dostępne są na stronie internetowej Spółki www.lw.com.pl w serwisie korporacyjnym, zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenie.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad – „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia”. Punkt ten został wykreślony z porządku obrad.


Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało, aby zaproponowane przez Akcjonariuszy zmiany Statutu (wskazane w raportach bieżących nr 10/2012 z dnia 04.04.2012 r. oraz nr 22/2012 z dnia 26.04.2012 r.) zostały przegłosowane oddzielnie – tj. każda zmiana Statutu w osobnej uchwale.
 

Do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 7, 8, 9.


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia punktu porządku obrad (239.46KB)
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LW BOGDANKA S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 r. (402.45KB)