Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2012 2012-04-26 16:08 Zgłoszenie zamiaru wprowadzenia zmiany do projektu uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. przez akcjonariusza oraz obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany

Raport bieżący nr 22/2012


Data sporządzenia: 26.04.2012


Temat: Zgłoszenie zamiaru wprowadzenia zmiany do projektu uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. przez akcjonariusza oraz obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany


Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe
 

Treść:
 

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2012 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentowanego przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – informację o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), zwołanym na dzień 27.04.2012 r., zmiany do projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 04.04.2012 r.


Informacja od Akcjonariusza zawierająca proponowane zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe treści projektu uchwały pozostają bez zmian.


Spółka przekazuje także w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. oraz zmiany zaproponowane przez Akcjonariusza. Osoby uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Spółki - www.lw.com.pl.


Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 5 RMF GPW


Zgłoszenie zamiaru wprowadzenia zmiany do projektu uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. przez akcjonariusza oraz obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany (163.54KB)
Nordea - zmiany do projektu uchwały dt. Statutu (854.00KB)
Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany (206.53KB)