Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2011 2011-05-05 17:45 Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2011 roku – projekt uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 10/2011

 

 

Data sporządzenia: 05.05.2011 r.

 

 

Temat: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2011 roku – projekt uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy.

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

 

Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 maja 2011 r. wpłynęło do Spółki pismo od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

 

PTE PZU S.A., występując w imieniu akcjonariusza Spółki - Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień", zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 maja 2011 r. nowe brzmienie uchwały objętej pkt. 12 lit. h porządku obrad ZWZ, dotyczącej podziału zysku za 2010 rok. Akcjonariusz proponuje wypłatę dywidendy z zysku za 2010 rok.

 

Zgłoszony projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 5 i 11


Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2011 roku – projekt uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy (37.42KB)
PZU - Złota Jesień - projekt uchwały ZWZ 10.05.2011 (334.29KB)