Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2011 2011-04-14 20:58 Projekty uchwał ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2011 roku i planowane zmiany w Statucie Spółki

Raport bieżący nr 9/2011

 

 

Data sporządzenia: 14.04.2011 r.

 

 

Temat: Projekty uchwał ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2011 roku i planowane zmiany w Statucie Spółki

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

 

Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. wraz z załącznikami oraz dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.

 

Ponadto na stronie internetowej Spółki www.lw.com.pl w serwisie korporacyjnym, zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenie będą dostępne następujące dokumenty:

 

1. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 2 i 3

 

Załączniki:
 Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 10.05.2011 r.;
 Wniosek Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok;
 Uchwała Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2010 rok;
 Wniosek Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.;
 Uchwała Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Spółki;
 Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.


Projekty uchwał ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2011 roku i planowane zmiany w Statucie Spółki (40.83KB)
Projekty Uchwał ZWZ LWB - maj 2011 r. (234.07KB)
Wniosek Zarządu ws. podziału zysku netto za 2010 r. (174.44KB)
Uchwała RN - w sprawie podziału zysku netto za 2010 r. (247.67KB)
Wniosek Zarządu w sprawie zmian Statutu Spółki (372.51KB)
Uchwała RN - zaopiniowanie zmian w Statucie (1227.58KB)
Obowiązujące postanowienia statutu i proponowane zmiany (72.97KB)