Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2010 2010-06-10 22:59 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Raport bieżący nr 28/2010

 

 

Data sporządzenia: 10.06.2010 r.

 

 

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

 

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

 

Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w wyniku podjętych uchwał:

 odwołało Panią Grażynę Dec oraz Panów: Krzysztofa Maślankowskiego, Henryka Czaplę oraz Wiesława Różyckiego z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki; przyczyny odwołania w/w osób z pełnionych funkcji nie zostały podane;

 powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Ewę Pawluczuk oraz Panów: Eryka Karskiego, Stefana Kawalca oraz Andrzeja Lulka;

 powołało Panią Jadwigę Kalinowską na członka Rady Nadzorczej Spółki wybieranego przez pracowników – w związku z rezygnacją z w/w funkcji Pana Bogdana Kowala, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 10 maja 2010 r.

 

 

Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie są wspólnikami w żadnej konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej osobowej i nie pełnią funkcji w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej, oraz nie są członkami organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

 

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

 

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 5 ust.1 pkt.21,22


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (52.61KB)
Życiorys Pana Andrzeja Lulka (35.40KB)
Życiorys Pana Eryka Karskiego (299.06KB)
Życiorys Pana Stefena Kawalca (585.39KB)
Życiorys Pani Ewy Pawluczuk (25.13KB)
Życiorys Pani Jadwigi Kalinowskiej (39.35KB)