Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2010 2010-05-13 15:04 Projekty uchwał ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 roku i planowane zmiany w Statucie Spółki
Projekty uchwał ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 roku i planowane zmiany w Statucie Spółki (34.39KB)

Raport bieżący nr 19/2010

 

 

Data sporządzenia: 13.05.2010 r.

 

 

Temat: Projekty uchwał ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 roku i planowane zmiany w Statucie Spółki

 

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

 

 

Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 r. wraz z załącznikami.

 

Ponadto na stronie internetowej Spółki www.lw.com.pl w serwisie korporacyjnym, zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenie będą dostępne następujące dokumenty:

 

1. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 2 i 3

 

Załączniki:
 Projekty uchwał ZWZ w dniu 10.06.2010 r.;
 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok;
 Wniosek Zarządu w sprawie zmian Statutu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.;
 Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.


Projekty uchwał ZWZ LWB 10.06.2010 (243.94KB)
Wniosek ws. podziału zysku (1769.29KB)
Wniosek do ZWZ ws. zmiany Statutu (114.31KB)
Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany (67.37KB)