Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
29/2020 2020-10-14 17:26 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2020 roku

Raport bieżący 29/2020

 

Data sporządzenia: 14.10.2020 r.

 

 

Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2020 roku

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Treść:

 

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2020 roku powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy za trzy kwartały 2020 roku (I-IIIQ 2020) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I-IIIQ 2020:

 

Przychody ze sprzedaży netto: 1.353.533 tys. zł

EBITDA: 317.648 tys. zł

EBIT: 50.742 tys. zł

Zysk netto: 34.839 tys. zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5.538 tys. ton (wobec 7.127 tys. ton w I-IIIQ 2019), a sprzedaż 5.700 tys. ton (wobec 7.061 tys. ton w I-IIIQ 2019).

 

Wpływ na działalność Spółki w omawianym okresie miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa w pierwszym półroczu 2020. W pierwszym kwartale wynikało ono z ciepłej i wietrznej zimy, a w drugim – ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych.

 

Po okresie spowolnienia nastąpiła normalizacja po stronie popytu na węgiel energetyczny i powrót do poziomów sprzedaży notowanych w poprzednich latach. Niemniej jednak nastąpiły przesunięcia w harmonogramach biegu ścian oraz terminy ich zakończenia, jak również przesunięciu uległy terminy rozpoczęcia kolejnych, przewidzianych do eksploatacji w roku bieżącym, ścian. W konsekwencji, w miesiącu wrześniu, wystąpiły łącznie czynniki ograniczające zakładane postępy ścian oraz realizowane poziomy uzysku. Największy, negatywny skutek, wywołało wystąpienie na jednej ze ścian przyrostu ciśnienia deformacyjnego powodującego ograniczenie funkcjonalności wyrobisk przyścianowych, a tym samym i postępu ściany.

 

Powyższe trudności, w połączeniu z niedoborami kadrowymi, wynikającymi z rosnącej w regionie liczby zachorowań na COVID-19 i koniecznością izolowania pracowników mających kontakt z osobami chorymi, ale również i tzw. „drugiego kręgu” spowodowały konieczność aktualizacji celu produkcyjnego na 2020 r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 29 września 2020 r.

 

Zarząd przewiduje, że w całym roku 2020 produkcja węgla handlowego wyniesie ok. 7,4 mln ton. 

 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 26 listopada 2020 roku.

 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2020 roku (379.46KB)