Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
34/2020 2020-11-18 12:45 Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Raport bieżący 34/2020

 

Data sporządzenia: 18.11.2020

 

 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.


Podstawa prawna ogólna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
   


Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 18.11.2020 r. został podpisany Aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8.01.2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach.


Umowy dotyczyły  raporty  bieżące: nr 29/2009 z dnia 25.11.2009 r., nr 26/2011 z dnia 05.12.2011 r., nr 55/2012 z dnia 28.12.2012 r.,  nr 21/2013 z dnia 10.06.2013 r., nr 20/2014 z dnia 17.12.2014 r., nr 48/2015 z dnia 25.11.2015 r., nr 40/2016 z dnia 06.12.2016 r., nr 24/2017 z dnia 10.10.2017 r., nr 6/2018 z dnia 26.02.2018 r., nr 29/2018 z dnia 19.11.2018 r., oraz nr 26/2019 z dnia 20.11.2019 r.


Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe  „Puławy” S.A.
W wyniku zawarcia aneksu ustalona została cena dostaw w 2021 r. i wydłużony zostaje okres obowiązywania Umowy do dnia 31.12.2026 r.


W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2026 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 996 mln zł netto (tj. o 7,56% więcej od wartości z raportu nr 26/2019 z dnia 20.11.2019 r.), z czego planowana wartość w latach 2021 – 2026 wyniesie 847 mln netto.


Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.


Kryterium uznania zawartej Umowy za istotną jest wzrost jej wartości oraz fakt przedłużenia współpracy z jednym z kluczowych odbiorców Spółki.

 


Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (443.47KB)