Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2021 2021-07-14 08:17 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2021 r.

Raport bieżący 21/2021

 

Data sporządzenia: 14.07.2021 r.

 


Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2021 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 lipca 2021 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I półrocze 2021 r. (1H 2021) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:


Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 1H 2021:

 

Przychody ze sprzedaży netto: 1 046,6 mln zł
EBITDA: 330,6 mln zł
EBIT: 116,9 mln zł
Zysk netto: 92,0 mln zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4.9 mln ton, a sprzedaż 4.6 mln ton.


Największy wpływ na wyniki finansowe w 1H 2021 miał poziom sprzedaży węgla, porównywalny z poziomem osiągniętym w tym samym okresie roku 2019 (4.8 mln ton). Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian, w okresie wzmożonego popytu na węgiel.


Jednocześnie informujemy, że Spółka podtrzymuje plan produkcyjny przyjęty na 2021 r.


W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.


Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I półrocze 2021 r., którego publikację zaplanowano na 16 września 2021 r.

 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2021 r. (372.06KB)