Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2021 2021-08-13 10:48 Zawarcie Umowy eksportu węgla energetycznego ze spółką D. Trading International S.A. z siedzibą w Genewie.

Raport bieżący 22/2021

 

Data sporządzenia: 13.08.2021 r.

 


Temat: Zawarcie Umowy eksportu węgla energetycznego ze spółką D. Trading International S.A. z siedzibą w Genewie.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka” lub „Sprzedający”) informuje, iż w dniu 13.08.2021 r. zawarł ze spółką D. Trading International SA z siedzibą w Genewie Umowę eksportu węgla energetycznego (dalej „Umowa eksportu”) na teren Ukrainy.


Umowa eksportu określa warunki cenowo - wolumenowe dostaw węgla dla odbiorców na Ukrainie, w okresie jej obowiązywania, tj. od 15.08.2021 r. do dnia 28.02.2022 r. Wartość dostaw przewidzianych w Umowie eksportu wyniesie szacunkowo 27 mln USD (tj. ok. 104 mln PLN). Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez Strony w okresie obowiązywania Umowy eksportowej, o wartości szacunkowej 3,6 mln USD (tj. ok. 14 mln PLN).


Łączna wartość sprzedaży w roku 2021 i 2022  dla D. Trading International SA po zawarciu Umowy eksportu i uwzględniając pozostałe zawarte kontrakty wyniesie ok. 39 mln USD (tj. ok. 149 mln PLN).


Umowa eksportu określa następujące kary umowne:
- w przypadku przekroczenia w dostawach granicznych parametrów jakościowych, cena węgla zostanie skorygowana o określony w Umowie eksportu współczynnik,
- w przypadku niezrealizowania ilości węgla określonej w Umowie eksportu, Strona z winy której to nastąpiło może zostać obciążona karą umowną w wysokości stanowiącej równowartość 10% wartości netto niedostarczonej lub nieodebranej ilości węgla.


Umowa eksportu przewiduje możliwość jej wypowiedzenia jedynie w sytuacji gdy naruszone zostaną zawarte w niej zapisy antykorupcyjne.


Pozostałe warunki Umowy eksportu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.


Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne, ponieważ rozszerzenie rynku zbytu i eksport węgla na Ukrainę stanowi realizację założeń przewidzianych w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A.

 


Zawarcie Umowy eksportu węgla energetycznego ze spółką D. Trading International S.A. z siedzibą w Genewie. (389.43KB)