Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2021 2021-10-04 13:45 Zawarcie Aneksów do Umów z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Raport bieżący 24/2021

 

Data sporządzenia: 04.10.2021 r.

 

 


Temat: Zawarcie Aneksów do Umów z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 

Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 04.10.2021 r. zawarł ze Spółką Enea Elektrownia Połaniec S.A. (”Kupujący”) z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec, Aneks (dalej „Aneks do Umowy Dodatkowej”) do Umowy dodatkowej sprzedaży węgla (dalej „Umowa Dodatkowa”). W ww. dacie Spółka zawarła również Aneks (dalej „Aneks do Umowy Wieloletniej”) do Umowy sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012 z dnia 12.07.2012 r. (dalej „Umowa Wieloletnia”).


Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2012 roku do 2021 roku, z czego ostatnia informacja o wprowadzonych zmianach do Umowy Wieloletniej została przekazana do publicznej wiadomości raportami nr 4/2021 oraz nr 20/2021 opublikowanymi odpowiednio w dniu 22.01.2021 r. i 09.07.2021 r.


Umowa Wieloletnia obejmuje okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013 – 2024.


Umowa Dodatkowa jest realizowana poza Umową Wieloletnią i określa warunki cenowo - wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Połaniec w okresie jej obowiązywania.


W wyniku zawarcia Aneksu do Umowy Dodatkowej uległ wydłużeniu termin jej realizacji do dnia 31 stycznia 2022 r.
Strony w Aneksie do Umowy Wieloletniej na nowo określiły wolumeny dostaw dla okresu 2021 - 2024.


W skutek braku wykorzystania wolumenowych opcji dodatkowych w 2021 r., wartość całej Umowy Wieloletniej w latach 2013 – 2024, po zawarciu Aneksu do Umowy Wieloletniej ulegnie zmianie i wyniesie szacunkowo 4 163 mln zł netto, co oznacza, że jest niższa o 0,53% od wartości opublikowanej w raporcie nr 20/2021 z dnia 09.07.2021 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez Strony w latach 2022 - 2024 o wartości szacunkowej ok. 228 mln zł.


Natomiast wartość Umowy Wieloletniej tylko w latach 2021 – 2024 wyniesie 1 482 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych.


Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na znaczny udział odbiorcy w portfelu dostaw Spółki.


Pozostałe warunki Umowy Wieloletniej i Umowy Dodatkowej nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych dla umów tego typu na rynku.

 


Zawarcie Aneksów do Umów z Enea Elektrownia Połaniec S.A. (376.74KB)