Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2021 2021-10-14 13:45 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2021 r. oraz aktualizacja celu produkcyjnego.

Raport bieżący 25/2021

 

Data sporządzenia: 14.10.2021 r.

 


Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2021 r. oraz aktualizacja celu produkcyjnego.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 października 2021 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2021 r. (I-IIIQ 2021) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:


Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I-IIIQ 2021:

 

Przychody ze sprzedaży netto: 1.668,5 mln zł
EBITDA: 538,3 mln zł
EBIT: 212,8 mln zł
Zysk netto: 164,8 mln zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 7,5 mln ton, a sprzedaż 7,2 mln ton.

 

Biorąc pod uwagę zmianę trendu w zakresie popytu na węgiel energetyczny, która nastąpiła na przełomie roku, Zarząd podjął działania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie posiadanych obecnie przez Spółkę zdolności produkcyjnych. Decyzja ta oparta jest na analizie bieżącej sytuacji rynkowej, chęci wykorzystania okresu koniunktury jak również potrzebie zapewnienia stabilnych dostaw węgla do odbiorców Spółki.


W związku z powyższym, po zakończeniu trzeciego kwartału z wynikiem produkcyjnym na poziomie ponad 2,5 mln ton i biorąc pod uwagę wciąż utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, Spółka aktualizuje ogłoszony w dniu 25.03.2021 r. cel produkcyjny na rok 2021 do poziomu 9,6 mln ton węgla handlowego.


Powyższy cel wpisuje się w ogłoszone w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.), założenia produkcyjne na lata 2021-2025.   


W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.


Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2021 r., którego publikację zaplanowano na 25 listopada 2021 r.

 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2021 r. oraz aktualizacja celu produkcyjnego. (378.15KB)