Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 lutego 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 23 lutego 2016 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 1. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 23.02.2016 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23.02.2016 r. (152.67 KB)

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (256.47 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 23.02.2016 r. (129.53 KB) 

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.  
6. Wolne wnioski.  
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ (459.77 KB)

 


W dniu 23.02.2016 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostali zgłoszeni i następnie powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej. 

Zgłaszający
akcjonariusz
Data
zgłoszenia
Imię i nazwisko
 kandydata 
Pliki do pobrania
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 23.02.2016 Szymon Jankowski życiorys Pana Szymona Jankowskiego  (237.17 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 23.02.2016 Mirosław Kowalik życiorys Pana Mirosława Kowalika
(344.66 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 23.02.2016 Przemysław Krasadomski życiorys Pana Przemysława Krasadomskiego (206.26 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 23.02.2016 Wiesław Piosik życiorys Pana Wiesława Piosika (303.58 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej