Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 kwietnia 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 12 kwietnia 2016 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 1. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 12.04.2016 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 12.04.2016 r. (252.78 KB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (295.31 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 12.04.2016 r. 287.09 KB

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.

  Obowiązujące postanowienia statutu i proponowane zmiany (308.13 KB)

Wniosek Zarządu w sprawie zmian Statutu Spółki wraz z uzasadnieniem (1.37 MB)
6. Wolne wnioski.  
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ (460.32 KB)