Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne WalneZgromadzenie zwołane na dzień 24 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24  sierpnia 2018 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 3 w zw. z art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, postanawia zwołać na dzień 24.08.2018 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa (315.57 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 24.08.2018 r. (164.19 KB)

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 24.08.2018 r.  (250.58 KB)

 

Żądanie zwołania NWZ zgłoszone przez akcjonariusza ENEA S.A. wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem (837.15 KB)

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

Żądanie zwołania oraz uzasadnienie zmian w Statucie.pdf (837.15 KB)

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ LW Bogdanka S.A. (630.83 KB)