Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 maja 2020 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na 29 maja 2020

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza - ENEA S.A. - zwołuje na dzień 29.05.2020 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (402.47 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 29.05.2020 r.  (161.65 KB)

Wniosek wraz z projektem uchwały oraz uzasadnieniem zmian w Statucie zgłoszony przez Akcjonariusza  (80.83 KB)

 Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 29.05.2020 r. (247.44 KB)

 

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki  
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

 

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)