Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 listopada 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 listopada 2013 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie żądania akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A., zgodnie z art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 22.11.2013 r. o godz. 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, w Sali NewConnect.

Uchwały podjęte przez NWZ LW BOGDANKA S.A. w dniu 22.11.2013 r. (139.32 KB)

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (44.11 KB)

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa w NWZ z dnia 25.10.2013 r. (323.61 KB)
Projekty uchwał NWZ z dnia 25.10.2013 r. (214.00 KB)

 

Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Wolne wnioski  
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia  

Wzór_pełnomocnictwa (43.80 KB)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (283.89 KB)

W dniu 16.11.2015 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostali zgłoszeni i następnie powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej.

 

 

Zgłaszający
akcjonariusz
Data
zgłoszenia
Imię i nazwisko
 kandydata 
Pliki do pobrania
Enea S.A. 16.11.2015 Dalida Gepfert życiorys Pani Dalidy Gepfert (142.76 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 16.11.2015 Magdalena Kaczmarek życiorys Pani Magdaleny Kaczmarek (140.92 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 16.11.2015 Bartosz Krysta życiorys Pana Bartosza Krysta
(141.95 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 16.11.2015 Krzysztof Matan życiorys Pana Krzysztofa Matana
(142.53 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 16.11.2015 Paweł Orlof życiorys Pana Pawła Orlofa (186.34 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2015-11-16

Player