Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2015 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 18.06.2015 r. na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.

 

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 18.06.2015 r. (577.37 KB)

Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza na ZWZ w dniu 18.06.2015 r. (204.01 KB)

 Projekty Uchwał ZWZ LWB z dnia 13.05.2015 r. (442.84 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 13.05.2015 r. (156.09 KB)
 

Porządek obrad:

. Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.

Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014 (1.24 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (330.30 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014 (2.73 MB)

6.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2014.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014 (1.29 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA (401.36 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2014 (1.96 MB)

7.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 z dnia 10.06.2015 r. (311.95 KB)

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 (1.24 MB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014 (314.23 KB)

8.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014 (8.53 MB)

9.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

a.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2014,

 

b.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,

 

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2014,

 

d.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,

 

e.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,

 

f.

zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2014,

 

g.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,

 

h.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,

 

i.

ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.

 

10.

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.

Wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie (695.08 KB)

Uchwała RN w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie (225.59 KB)

11.

Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

 

12.

Wolne wnioski.

 

13.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (803.30 KB)

 


W dniu 01.06.2015 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.

 

Zgłaszający
akcjonariusz
Data
zgłoszenia
Imię i nazwisko
 kandydata 
Pliki do pobrania
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. 01.06.2015 Eryk Karski życiorys Pana Eryka Karskiego (221.33 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (441.89 KB)
zawiadomienie Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. (31.83 KB)

raport bieżący 7/2015

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.  01.06.2015 Witold Daniłowicz życiorys Pana Witolda Daniłowicza  (203.04 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (463.96 KB)
zawiadomienie Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. (31.83 KB)
raport bieżący 7/2015
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.  01.06.2015 Michał Stopyra życiorys Pana Michała Stopyry (593.06 KB)
oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (421.46 KB)
zawiadomienie Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. (31.83 KB)

raport bieżący 7/2015

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

 09.06.2015 Stefan Kawalec życiorys Pana Stefana Kawalca (313.86 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (136.21 KB)
zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. (75.37 KB)
raport bieżący 8/2015

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. AXA Otwarty Fundusz Emerytalny

 11.06.2015 Tomasz Mosiek życiorys Pana Tomasza Mośka (483.80 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (296.81 KB)
zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. (266.36 KB)
raport bieżący 10/2015

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ING Otwarty Fundusz Emerytalny

 11.06.2015 Dariusz Formela  życiorys Pana Dariusz Formela (149.51 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (108.97 KB)
zawiadomienie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (57.80 KB)
raport bieżący 11/2015
MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 12.06.2015 Robert Bednarski życiorys Pana Roberta Bednarskiego (145.58 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (1017.58 KB)
zawiadomienie od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (38.63 KB)
raport bieżący 12/2015
Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny 15.06.2015 Raimondo Eggink życiorys Pana Raimondo Egginka (464.30 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (264.67 KB)
zawiadomienie od Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (369.64 KB)
raport bieżący 13/2015