Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 października 2015 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 października 2015 r.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 5. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 15.10.2015 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 15.10.2015 r. (224.25 KB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (283.28 KB)

 Projekty uchwał NWZ z dnia 18.09.2015 r. (157.90 KB)

Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. Bieżąca treść statutu i proponowane zmiany    (77.88 KB)
Wyjaśnienie przewodniczącego Rady Nadzorczej
(94.01 KB
)
Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 18.09.2015 r. 448.21 KB
6. Wolne wnioski  
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do glosowania dla pelnomocnika NWZ_(552.29 KB)

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2015-10-15

Player