Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwolane na dzień 16 listopada 2015 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 listopada 2015 r.

W związku z otrzymaniem pisma od Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z dnia 21.10.2015 r. Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 1. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 16.11.2015 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 16.11.2015 r. (325.62 KB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (408.39 KB)

Projekty uchwał NWZ z dnia 21.10.2015 r. (290.24 KB)

Pismo Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z dnia 21.10.2015 r. (315.18 KB)

 Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.  
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do glosowania dla pełnomocnika NWZ (436.75 KB)


W dniu 16.11.2015 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostali zgłoszeni i następnie powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej.

 

Zgłaszający
akcjonariusz
Data
zgłoszenia
Imię i nazwisko
 kandydata 
Pliki do pobrania
Enea S.A. 16.11.2015 Dalida Gepfert życiorys Pani Dalidy Gepfert (142.76 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 16.11.2015 Magdalena Kaczmarek życiorys Pani Magdaleny Kaczmarek (140.92 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 16.11.2015 Bartosz Krysta życiorys Pana Bartosza Krysta
(141.95 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 16.11.2015 Krzysztof Matan życiorys Pana Krzysztofa Matana
(142.53 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej
Enea S.A. 16.11.2015 Paweł Orlof życiorys Pana Pawła Orlofa (186.34 KB)
oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2015-11-16

Player