Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 sierpnia 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 17 sierpnia 2016 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 2. Statutu Spółki, zgodnie z żądaniem uprawnionego akcjonariusza – ENEA S.A., postanawia zwołać na dzień 17.08.2016 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17.08.2016 r. (414.22 KB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (382.17 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 17.08.2016 r. (318.57 KB)

Pismo od Enea SA z dnia 15.07.2016 r. - żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (365.11 KB)

Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 17.08.2016 r. (410.47 KB)

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, przystąpienia Spółki do Grupy ENEA oraz przyjęcia Kodeksu Grupy ENEA. Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany (220.46 KB)
Tekst jednolity Statutu (215.13 KB)
Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, przystąpienia Spółki do Grupy ENEA oraz przyjęcia Kodeksu Grupy ENEA - Kodeks Grupy Enea. (4.54 MB)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.  
8. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ (651.90 KB)