Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 marca 2017 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na 7 marca 2017

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 7.03.2017 r. na godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 7 marca 2017 r. (446.59 KB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (315.92 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 7.03.2017 r.  (zmienione na wniosek Akcjonariusza z dnia 15.02.2017 r.) (299.10 KB)

Wniosek wraz z projektami uchwał zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 15.02.2017 r. (251.98 KB)

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.  
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej LW Bogdanka S.A. z dnia 7.02.2017 r. (248.70 KB)
życiorys Pana Mariusza Romańczuka (173.05 KB)
życiorys Pana Kamila Patyry (177.65 KB)
9. Wolne wnioski.  
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

 

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ (634.99 KB)