Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 grudnia 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 grudnia 2017 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 3 w zw. z art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, postanawia zwołać na dzień 29.12.2017 r. o godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance. Porządek obrad przewiduje przyjęcie Statutu Spółki w nowym brzmieniu.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 grudnia 2017 r. (370.18 KB)

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa (319.92 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 29.12.2017 r. (318.57 KB)

Żądanie zwołania NWZ zgłoszone przez akcjonariusza ENEA S.A. wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem (1.53 MB)

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

Uzasadnienie_zmian_w_Statucie,_obowiązujące_postanowienia_Statutu i_proponowane_zmiany (535.07 KB)

Tekst_jednolity_Statutu_LW_Bogdanka_SA. (247.73 KB)
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w w składzie Rady Nadzorczej.  
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści uchwał Nr 16 i Nr 18 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r.  
8. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika_NWZ (748.00 KB)