Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 lipca 2019 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na 25 lipca 2019

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza - ENEA S.A. - zwołuje na dzień 25.07.2019 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (314.02 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 25.07.2019 r. (165.55 KB)

Wniosek wraz z projektami uchwał zgłoszony przez Akcjonariusza (102.71 KB)

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 25.07.2019 r. 253.03 KB

 

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.  
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

 

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)