Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 17 października 2019 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na 17 października 2019

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza - ENEA S.A. - zwołuje na dzień 17.10.2019 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa  (314.09 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 17.10.2019 r. (167.53 KB)

Wniosek wraz z projektami uchwał zgłoszony przez Akcjonariusza (718.35 KB)

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17.10.2019 r. (254.12 KB)

 

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.  
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ LW Bogdanka S.A. (636.40 KB)

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)