Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 27 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 27 sierpnia 2020 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 3 w zw. z art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, postanawia zwołać na dzień 27.08.2020 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa (314.39 KB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 27.08.2020 r. (163.23 KB)

Żądanie zwołania NWZ zgłoszone przez akcjonariusza ENEA S.A. (25.64 KB)

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27.08.2020 r. (252.98 KB)

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ LW Bogdanka S.A.
(699.85 KB
)