Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Nadzwyczajne WalneZgromadzenie zwołane na dzień 27 października 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 27 października 2020 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza, postanawia zwołać na dzień 27.10.2020 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z .siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 27.10.2020 r.

Żądanie zwołania NWZ zgłoszone przez akcjonariusza ENEA S.A.

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27.10.2020 r.

 

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ LW Bogdanka S.A.