Znajdujesz się: Strona główna » Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Od 2009 roku LW BOGDANKA S.A. stosuje się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Spółka stara się stosować wszystkie zasady Dobrych Praktyk.


„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dostępne są na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego - www.corp-gov.gpw.pl.

Opublikowane przez Spółkę raporty dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

Raport Plik do pobrania
Raport Corporate Governance 1/2018 z dnia 08.01.2018 roku - Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Raport Corporate Governance 1/2018 (94.92 KB)
Raport Corporate Governance 1/2016 z dnia 07.01.2016 roku - Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Raport Corporate Governance 1/2016 (94.92 KB)
Raport Corporate Governance 1/2015 z dnia 27.11.2015 roku - Informacja w sprawie niestosowania przez Spółkę zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport Corporate Governance 1/2015 (130.33 KB)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. za 2014 r. Oświadczenie 2014 (331.69 KB)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW "Bogdanka" S.A. za 2013 rok Oświadczenie 2013 (463.70 KB)
Raport Corporate Governance nr 001/2013 z dnia 29.05.2013 roku - Informacja w sprawie niestosowania przez Spółkę zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW   Raport Corporate Governance nr 001/2013
(76.47 KB)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW "Bogdanka" S.A. za 2012 rok  Oświadczenie 2012 (711.94 KB)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW "Bogdanka" S.A. za 2011 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW "Bogdanka" S.A. za 2010 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW "Bogdanka" S.A. za 2009 rok
Raport Corporate Governance nr 001/2010 z dnia 15.06.2010 roku - Informacja w sprawie stosowania w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Raport bieżący nr 7/2009 z dnia 23.06.2009 roku - Informacja w sprawie niestosowania w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 

Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. w latach 2011 - 2018
   udział kobiet  udział mężczyzn
Rada Nadzorcza (od dnia 20.12.2017) 2 6
Rada Nadzorcza (od dnia 29.08.2017) 1 6
Rada Nadzorcza (od dnia 07.03.2017) 1 7
Rada Nadzorcza (od dnia 23.02.2016) 1 5
Rada Nadzorcza (od dnia 16.11.2015) 2 3
Rada Nadzorcza VIII kadencji (od dnia 22.11.2013) 0 8
Rada Nadzorcza VIII kadencji (od dnia 28.04.2012) 0 7
Rada Nadzorcza VII kadencji (do dnia 27.04.2012) 2 4

 

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie LW BOGDANKA S.A. w latach 2011 - 2018
                                                                          udział kobiet  udział mężczyzn
od 23.05.2016 0 5
od 24.03.2016 do 23.05.2016 0 3
od 04.07.2013 r. do 24.03.2016 0 4
od 27.09.2012 r. do 04.07.2013 r.        1  3
od 03.03.2011 r. do 27.09.2012 r.  1  4
do 03.03.2011 r.  1  3