Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
29/2018 2018-11-19 14:20 Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
28/2018 2018-10-17 17:05 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2018 roku
27/2018 2018-10-04 21:10 Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A.
26/2018 2018-10-01 14:14 Wykup obligacji w terminie
25/2018 2018-09-19 17:12 Odwołanie członków Zarządu LW Bogdanka S.A
24/2018 2018-09-14 13:10 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.
23/2018 2018-09-11 17:11 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
22/2018 2018-08-24 14:16 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2018 r.
21/2018 2018-08-24 12:09 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 r.
20/2018 2018-07-27 11:53 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 24 sierpnia 2018 r. wraz z projektami uchwał
19/2018 2018-07-23 12:20 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.
18/2018 2018-07-20 12:33 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.
17/2018 2018-07-18 17:56 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku
16/2018 2018-07-02 13:27 Wykup obligacji w terminie
15/2018 2018-06-26 09:04 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r.
14/2018 2018-06-25 10:57 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
13/2018 2018-05-30 11:04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał
12/2018 2018-05-18 14:47 Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki
11/2018 2018-05-16 18:02 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki
10/2018 2018-04-13 17:02 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku
9/2018 2018-03-30 14:12 Wykup obligacji w terminie
8/2018 2018-03-19 17:38 Powołanie Prezesa Zarządu
7/2018 2018-02-28 17:36 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 r.
6/2018 2018-02-26 13:33 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.
5/2018 2018-02-16 14:15 Odwołanie Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A. przez Radę Nadzorczą i powierzenie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu
4/2018 2018-01-30 09:16 Rejestracja przez Sąd Statutu LW Bogdanka S.A.
3/2018 2018-01-16 10:03 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
2/2018 2018-01-05 14:51 Wybór biegłego rewidenta
1/2018 2018-01-03 13:47 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.