Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2018 2018-01-16 10:03 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
2/2018 2018-01-05 14:51 Wybór biegłego rewidenta
1/2018 2018-01-03 13:47 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.