Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
27/2019 2019-11-22 14:22 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A
26/2019 2019-11-20 13:59 Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
25/2019 2019-11-14 13:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
24/2019 2019-10-17 13:21 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 17 października 2019 r.
23/2019 2019-10-17 12:09 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 17 października 2019 r.
22/2019 2019-10-15 08:03 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2019 roku
21/2019 2019-09-18 10:09 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
20/2019 2019-07-25 13:41 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 25 lipca 2019 r.
19/2019 2019-07-25 12:13 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
18/2019 2019-07-25 11:30 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
17/2019 2019-07-15 17:11 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku
16/2019 2019-06-25 12:59 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
15/2019 2019-06-18 13:33 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r.
14/2019 2019-06-18 13:13 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
13/2019 2019-06-18 10:57 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2018 rok
12/2019 2019-05-17 18:26 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
11/2019 2019-05-17 13:22 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
10/2019 2019-05-15 19:17 Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.
9/2019 2019-05-15 11:21 Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2018
8/2019 2019-05-14 08:28 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018
7/2019 2019-04-30 08:00 Zawarcie aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A. dotyczącego ustaleń na 2021 r.
6/2019 2019-04-24 13:45 Rozwiązanie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej i aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.
5/2019 2019-04-16 08:23 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.
4/2019 2019-04-09 09:48 Zmniejszenie udziału poniżej 5% przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A.
3/2019 2019-01-31 13:27 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019 r.
2/2019 2019-01-18 17:03 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 r.
1/2019 2019-01-18 13:01 Rezygnacja członka Zarządu