Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty okresowe

Raporty okresowe

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
Y2017 SPS GK LWB 2018-03-23 06:41 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK LW Bogdanka za 2017 r., opublikowany w dniu 23 marca 2018 r.
Y2017 GK LWB 2018-03-23 06:39 Skonsolidowany raport roczny GK LW Bogdanka za 2017 r., opublikowany w dniu 23 marca 2018 r.
Y2017 LWB 2018-03-23 06:31 Jednostkowy raport roczny LW Bogdanka SA za 2017 r., opublikowany w dniu 23 marca 2018 r.

Archiwum

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za wcześniejsze lata obrotowe znajdują się w
Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.