Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty okresowe

Raporty okresowe

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
IQ 2017 2017-05-25 06:49 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za I kwartał 2017 r., opublikowany w dniu 25 maja 2017 r.
Y2016 SPS GK LWB 2017-03-30 21:12 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK LW Bogdanka za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r.
Y2016 GK LWB 2017-03-30 21:02 Skonsolidowany raport roczny GK LW Bogdanka za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r.
Y2016 LWB 2017-03-30 21:01 Jednostkowy raport roczny LW Bogdanka SA za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r.

Archiwum

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za wcześniejsze lata obrotowe znajdują się w
Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.