Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA powołanej na trzyletnią wspólną kadencję:

Imię i nazwisko Funkcja Życiorys
Izabela Antczak - Bogajczyk Przewodnicząca Rady Nadzorczej pobierz
Anna Chudek Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej pobierz
Szymon Jankowski Sekretarz Rady Nadzorczej  pobierz
Dariusz Batyra Członek Rady Nadzorczej  pobierz
Krzysztof Gigol Członek Rady Nadzorczej pobierz
Marcin Jakubaszek Członek Rady Nadzorczej pobierz
Bartosz Rożnawski Członek Rady Nadzorczej pobierz
Michał Stopyra Członek Rady Nadzorczej pobierz