Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Prezentacje

Data  Plik
maj, 2022 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwszy kwartał 2022 r.
marzec, 2022 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka S.A. za 2021 r.
listopad, 2021 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za trzeci kwartał oraz trzy kwartaly 2021 r.
czerwiec, 2021 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwsze półrocze 2021 r.
maj, 2021 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwszy kwartał 2021 r.
marzec, 2021 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za 2020 r. (2.13 MB)
grudzień, 2020 Prezentacja Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A.
listopad, 2020 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 2020 r. (2.29 MB)
wrzesień, 2020 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwsze półrocze 2020 r. (2.15 MB)
maj, 2020 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwszy kwartał 2020 r. (1.92 MB)
marzec, 2020 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za 2019 r. (1.98 MB)
listopad, 2019 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 2019 r. (2.49 MB)
sierpień, 2019 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwsze półrocze 2019 r. (2.55 MB)
maj, 2019 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwszy kwartał 2019 r. 2.38 MB
marzec, 2019 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za 2018 r. (2.56 MB)
listopad, 2018 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 2018 r. (1.33 MB)
wrzesień 2018 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwsze półrocze 2018 r. (1.34 MB)
maj 2018 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwszy kwartał 2018 r. (1.44 MB)
marzec 2018 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za 2017 r. (1.58 MB)
listopad 2017 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 2017 r. (1.83 MB)
wrzesień 2017 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwsze półrocze 2017 r. (1.33 MB)
maj 2017 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za pierwszy kwartał 2017 r. (1.34 MB)
marzec 2017 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za 2016 rok (1.58 MB)
luty 2017 Prezentacja Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. (1.17 MB)
listopad 2016 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka SA za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 2016 roku (1.21 MB)
sierpień 2016 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2016 roku (1.42 MB)
maj 2016 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2016 roku (1.25 MB)
marzec 2016 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za 2015 rok (1.39 MB)
październik 2015 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 2015 roku (4.09 MB)
sierpień 2015 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2015 roku (2.50 MB)
czerwiec 2015 Aktualizacja planów - adaptacja Spółki do sytuacji rynkowej (1.47 MB)
kwiecień 2015 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2015 roku (3.99 MB)
marzec 2015 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za 2014 rok (3.77 MB)
listopad 2014 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 2014 roku (3.94 MB)
sierpień 2014 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2014 roku (2.73 MB)
maj 2014 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2014 roku 2.69 MB
marzec 2014 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za czwarty kwartał oraz cztery kwartały 2013 roku (2.62 MB)
listopad 2013 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 2013 roku (1.71 MB)
sierpień 2013 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2013 roku (1.34 MB)
czerwiec 2013 Prezentacja kluczowych elementów Strategii LW BOGDANKA S.A. na lata 2013 - 2020 (1.79 MB)
maj 2013 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2013 roku (738.83 KB)
marzec 2013 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za 2012 rok (598.64 KB)
listopad 2012 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za trzy kwartały 2012 roku (645.24 KB)
sierpień 2012 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2012 roku (604.66 KB)
maj 2012 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za I pierwszy kwartał 2012 roku (754.07 KB)
marzec 2012 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za 2011 rok (1.13 MB)
listopad 2011 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za trzy kwartały 2011 roku (901.05 KB)
sierpień 2011 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2011 roku (1.83 MB)
maj 2011 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2011 rok (637.14 KB)
marzec 2011 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za 2010 rok (480.81 KB)
listopad 2010 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za trzy kwartały 2010 (620.68 KB)
sierpień 2010 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za I półrocze 2010 (517.69 KB)
maj 2010 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za I kwartał 2010 (545.82 K)
marzec 2010 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za rok 2009 (1.30 MB)
listopad 2009 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za trzy kwartały 2009 (2.14 MB)
sierpień 2009 Przedstawienie wyników finansowych LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2009 (1.29 MB)

Niniejsze opracowania zostały sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią reklamy ani oferty nabycia papierów wartościowych, w tym oferty publicznej. Zostały w nich wykorzystane źródła informacji, które LW „BOGDANKA” S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowania mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. LW „BOGDANKA” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszych opracowań. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowania podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie opracowań wymaga pisemnej zgody LW „BOGDANKA” S.A.