Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty okresowe

Raporty okresowe

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
IIIQ 2021 2021-11-25 08:01 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za III kwartał 2021 r., opublikowany w dniu 25 listopada 2021 r.
IH 2021 2021-09-16 08:53 Skonsolidowany raport półroczny GK LW Bogdanka za I półrocze 2021 r., opublikowany w dniu 16 września 2021 r.
IQ 2021 2021-05-27 08:20 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I kwartał 2021 r., opublikowany w dniu 27.05.2021 r.
Y2020 SPS GK LWB 2021-03-25 07:49 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK LW Bogdanka za 2020 r., opublikowany w dniu 25 marca 2021 r.
Y2020 GK LWB 2021-03-25 07:46 Skonsolidowany raport roczny GK LW Bogdanka za 2020 r., opublikowany w dniu 25 marca 2021 r.
Y2020 LWB 2021-03-25 07:40 Jednostkowy raport roczny LW Bogdanka S.A. za 2020 r., opublikowany w dniu 25 marca 2021 r.

Archiwum

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za wcześniejsze lata obrotowe znajdują się w
Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.