Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty okresowe

Raporty okresowe

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2022

Numer raportu Data raportu Temat raportu
IQ 2022 2022-05-24 08:02 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I kwartał 2022 r., opublikowany w dniu 24.05.2022 r
Y2021 GK LWB 2022-03-23 08:40 Skonsolidowany raport roczny GK LW Bogdanka za 2021 r., opublikowany w dniu 23 marca 2022 r.
Y2021 LWB 2022-03-23 08:33 Jednostkowy raport roczny LW Bogdanka S.A. za 2021 r., opublikowany w dniu 23 marca 2022 r.
Y2021 SPS GK LWB 2022-03-23 08:23 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK LW Bogdanka za 2021 r., opublikowany w dniu 23 marca 2022 r.

Archiwum

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za wcześniejsze lata obrotowe znajdują się w
Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.