Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty okresowe

Raporty okresowe

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
IH 2020 2020-09-03 17:13 Skonsolidowany raport półroczny GK LW Bogdanka za I półrocze 2020 r., opublikowany w dniu 3 września 2020 r.
IQ 2020 2020-05-22 08:09 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I kwartał 2020 r., opublikowany w dniu 22 maja 2020 r.
Y2019 SPS GK LWB 2020-03-26 07:45 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK LW Bogdanka za 2019 r., opublikowany w dniu 26 marca 2020 r.
Y2019 GK LWB 2020-03-26 07:43 Skonsolidowany raport roczny GK LW Bogdanka za 2019 r., opublikowany w dniu 26 marca 2020 r.
Y2019 LWB 2020-03-26 07:37 Jednostkowy raport roczny LW Bogdanka SA za 2019 r., opublikowany w dniu 26 marca 2020 r.

Archiwum

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za wcześniejsze lata obrotowe znajdują się w
Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.