Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2021 2021-08-13 10:48 Zawarcie Umowy eksportu węgla energetycznego ze spółką D. Trading International S.A. z siedzibą w Genewie.
21/2021 2021-07-14 08:17 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2021 r.
20/2021 2021-07-09 14:23 Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy sprzedaży węgla energetycznego z Enea Elektrownia Połaniec S.A.
19/2021 2021-07-09 14:19 Zawarcie Umowy Dodatkowej i Aneksu do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
18/2021 2021-06-24 13:27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r.
17/2021 2021-06-24 13:23 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
16/2021 2021-06-01 13:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 1 czerwca 2021 r.
15/2021 2021-06-01 13:29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
14/2021 2021-06-01 13:17 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r.
13/2021 2021-05-28 14:07 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
12/2021 2021-05-27 13:58 Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki
11/2021 2021-05-19 14:54 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na kapitał rezerwowy Spółki
10/2021 2021-04-30 17:49 Zawarcie umowy dodatkowej i aneksów do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
9/2021 2021-04-30 13:03 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
8/2021 2021-04-19 12:55 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 r.
7/2021 2021-02-19 13:59 Zawarcie umowy dodatkowej i aneksów do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
6/2021 2021-01-28 13:31 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
5/2021 2021-01-26 10:56 Piąte Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
4/2021 2021-01-22 13:54 Zawarcie Aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A.
3/2021 2021-01-20 17:14 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok
2/2021 2021-01-18 13:38 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.
1/2021 2021-01-13 14:44 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.