Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2022

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2022 2022-06-23 13:39 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r.
14/2022 2022-06-23 13:35 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
13/2022 2022-06-23 11:18 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2021 rok
12/2022 2022-06-20 17:57 Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.
11/2022 2022-06-15 12:10 Zawarcie Aneksów do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
10/2022 2022-06-01 16:11 Zawiadomienie o zmniejszeniu łącznego udziału w głosach przez Enea S.A. o co najmniej 1%
9/2022 2022-05-27 14:02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
8/2022 2022-05-27 13:01 Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2021
7/2022 2022-05-26 14:24 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
6/2022 2022-05-26 13:01 Zawarcie Aneksu do Umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A.
5/2022 2022-04-19 13:04 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 r.
4/2022 2022-03-11 13:06 Powołanie Członka Zarządu LW Bogdanka S.A.
3/2022 2022-01-26 13:07 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
2/2022 2022-01-21 12:27 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2021 r.
1/2022 2022-01-03 13:18 Informacja w sprawie wyników produkcyjnych i sprzedażowych za 2021 r.