Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
34/2020 2020-11-18 12:45 Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
33/2020 2020-10-27 13:06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 27 października 2020 r.
32/2020 2020-10-27 12:56 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 27 października 2020 r.
31/2020 2020-10-27 12:49 Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
30/2020 2020-10-26 10:00 Drugie Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
29/2020 2020-10-14 17:26 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2020 roku
28/2020 2020-10-14 14:01 Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
27/2020 2020-10-06 13:55 Przyznanie dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
26/2020 2020-10-01 14:37 Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
25/2020 2020-09-29 19:20 Aktualizacja celu produkcyjnego na 2020 r.
24/2020 2020-09-29 12:46 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
23/2020 2020-09-28 11:56 Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
22/2020 2020-08-27 13:03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r.
21/2020 2020-08-27 13:00 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.
20/2020 2020-08-27 12:39 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
19/2020 2020-07-30 09:24 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 29 lipca 2020 r.
18/2020 2020-07-29 14:47 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 29 lipca 2020 r.
17/2020 2020-07-29 14:41 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
16/2020 2020-07-15 09:03 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku
15/2020 2020-07-09 11:50 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
14/2020 2020-06-30 12:27 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r
13/2020 2020-06-30 12:26 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
12/2020 2020-06-15 11:51 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.
11/2020 2020-06-04 12:48 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
10/2020 2020-05-29 14:29 Zawarcie Aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A.
9/2020 2020-05-29 12:00 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 29 maja 2020 r.
8/2020 2020-05-29 11:55 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 maja 2020 r.
7/2020 2020-05-25 14:27 Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał rezerwowy Spółki
6/2020 2020-05-15 12:31 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał rezerwowy Spółki
5/2020 2020-04-30 13:41 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
4/2020 2020-04-17 07:36 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 r.
3/2020 2020-01-24 13:50 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
2/2020 2020-01-21 08:50 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2019 rok
1/2020 2020-01-09 13:27 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.