Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd

Zarząd

_EGE0866xp.jpg

Artur Wasil

Prezes Zarządu

Pan Artur Wasil w 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierunek - Górnictwo i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza. W 2002 r. podjął pracę zawodową w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty do sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego. W 2012 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie PRG Linter S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Górniczych, a począwszy od 2014 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Artur Wasil ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na UMCS w Lublinie. 

Adam_Partyka.jpg

Adam Partyka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych

Pan Adam Partyka ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku Inżynierskie zastosowanie informatyki oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek. Z Lubelskim Węglem Bogdanka związany od 1985 r. Od czerwca 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006 - 2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA. Od 1 kwietnia 2016 r. objął w niej funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka SA.

Artur_Wasilewski_576.jpgArtur Wasilewski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych

Pan Artur Wasilewski w 1998 r. ukończył studia wyższe na Politechnice Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, następnie w 2000 r. studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy i w 2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim & University of Illinois. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów i sprawozdawczości według MSR / MSSF. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.W latach 1998 – 2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej „DEMOS” Sp. z o.o. zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywnościowych, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa.Od 2000 r. związany z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. Przeszedł szczeble kariery zawodowej od Analityka Finansowego, Kierownika Działu Planowania i Analiz do Głównego Ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Controllingu, w 2018 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Controllingu i Finansów. Od października 2018 r. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych

Dariusz_Dumkiewicz_576.jpgDariusz Dumkiewicz

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

Pan Dariusz Dumkiewicz w 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - kierunek prawo, studia podyplomowe „Zarządzanie projektami i prawo UE” organizowane przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju oraz w 2018 r. Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej.
Pan Dariusz Dumkiewicz posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem projektów rozwojowych i inwestycyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony był w Urzędzie Miasta Lublin na stanowiskach kierowniczych związanych z realizacją projektów finansowych ze środków UE. W 2006 r. pełnił rolę doradcy Ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz eksperta ds. Rozwoju Polski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubelskiego. Odpowiedzialny był za negocjacje z Komisją Europejską i finansowanie strategicznych dla województwa inwestycji infrastrukturalnych. Od 2008 r. był Członkiem Zarządu, Wiceprezesem spółek consultingowych doradzających przedsiębiorstwom w szczególności z branży energetycznej. W 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału PSG sp. z o.o, dystrybutora gazu ziemnego w Grupie Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Od 15 października 2018 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju w LW Bogdanka SA.