Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty okresowe

Raporty okresowe

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
IIIQ 2019 2019-11-21 07:03 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za III kwartał 2019 r., opublikowany w dniu 21 listopada 2019 r.
IH 2019 2019-08-30 07:26 Skonsolidowany raport półroczny GK LW Bogdanka za I półrocze 2019 r., opublikowany w dniu 30 sierpnia 2019 r.
IQ 2019 2019-05-29 06:32 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za I kwartał 2019 r., opublikowany w dniu 29 maja 2019 r.
Y2018 SPS GK LWB 2019-03-21 06:35 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK LW Bogdanka za 2018 r., opublikowany w dniu 21 marca 2019 r.
Y2018 GK LWB 2019-03-21 06:34 Skonsolidowany raport roczny GK LW Bogdanka za 2018 r., opublikowany w dniu 21 marca 2019 r.
Y2018 LWB 2019-03-21 06:33 Jednostkowy raport roczny LW Bogdanka SA za 2018 r., opublikowany w dniu 21 marca 2019 r.

Archiwum

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za wcześniejsze lata obrotowe znajdują się w
Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.